Despre WEC

este o familie cu peste 1.800 de lucrători, din peste 50 de țări, slujind în echipe multiculturale printre mai mult de 90 de grupuri de oameni dintre cel mai puțin evanghelizați.

Focalizarea noastră de bază este pe a planta biserici acolo unde nu există nicio biserică.

■ aproximativ 1,840 lucrători
■ din 50 de țări
■ serving in muticultural teams
■ among nearly 100 unreached peoples

În parteneriat cu bisericile locale, noi:
evanghelizăm, facem ucenici și începem biserici;
traducem Scripturile
formăm lideri, administrăm clinici și spitale;
salvăm și reabilităm persoanele ce suferă de adicții;
ne îngrijim de copiii aflați în situații de criză, lucrăm cu tinerii;
acționăm cu compasiune, într-un mod creativ, în numele lui Hristos, oriunde ne trimite El.


O scurtă istorie a WEC Internațional

WEC Internațional a făcut întotdeauna pionerat în misiune – vestindu-L pe Isus dincolo de barierele culturale, acolo unde Isus aproape că nu este cunoscut.

În 1913, Charles Thomas Studd, jucătorul englez  de crichet care deja Îi slujise Domnului în China și în India, a simțit că Dumnezeu îl cheamă să înceapă o nouă misiune. Pasionat de a vedea africani închinându-se Domnului Isus, acest om de 53 de ani și cu o sănătate precară a plecat în larg pentru inima Africii. În timpul călătoriei, Dumnezeu i-a spui lui CT că aceasta  nu va fi doar pentru Africa, ci pentru întreaga lume.

Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. El a schimbat aventura nebunească a unui om într-o mișcare misionară care, de atunci, a atins milioane de vieți. Înainte de  moartea lui CT, echipe de misionari s-au alăturat WEC pentru a lucra în Africa Centrală și de Vest, Amazonia, Orientul Mijlociu și regiunea Himalayei.

Fiecare deceniu a adus noi provocări și noi oportunitati pentru Evanghelie. În ultimii 20 de ani, WEC s-a extins datorită bărbaților și femeilor care au simțit chemarea lui Dumnezeu de a duce Vestea Bună la cei la care aceasta nu a ajuns în fereastra 10/40.

„Dacă Isus Hristos este Dumnezeu și a murit pentru mine, niciun sacrificiu pe care pot eu să-l fac pentru El nu este prea mare.” Acesta era răspunsul pe care CT Studd li-l dădea celor care îi spuneau că este prea bătrân, prea bolnav și prea nebun ca să facă o asemenea misiune de pionerat – și acesta continuă să fie mottoul WEC.


Scop

Existăm pentru a face trei lucruri de bază.

  • Să ajungem la oameni

Să-L vestim pe Isus printre grupurile de oameni care au acces puțin sau deloc la Evanghelie.

  • Să plantăm biserici

Să strângem laolaltă oameni care cred în El, formând comunități de credință unde ei pot „gusta și vedea” și cunoaște bucuria de a-L urma pe Hristos.

  • Să mobilizăm pentru misiuni

Să mobilizăm misionari, să motivăm și să împuternicim biserici (incluzându-le și pe cele pe care le plantăm) să asculte de trimiterea lui Isus de a face ucenici din toate neamurile.

  • Pentru un motiv important

Să ajutăm la umplerea lumii cu oameni care Îl cunosc pe Dumnezeul triunic, care I se închină, care I se supun, care Îl onorează și care Îl satisfac prin viața lor, în întregul ei.


Valori de bază

Credința
Noi ne putem încrede în Dumnezeu că ne dă tot ceea ce avem nevoie pentru a împlini planul Său pentru viețile noastre si pentru lucrarea noastră, în ciuda opoziției, a dificultăților și a imposibilităților aparente.

Sacrificiul
Duhul Sfânt ne ajută să ascultăm în mod voit chemarea Domnului Isus la misiune si să suportăm orice greutăți pe care le avem de întâmpinat.

Sfințirea
Realitatea lui Hristos în noi și puterea Duhului Sfânt fac posibil ca noi să trăim vieți care să-L onoreze pe Dumnezeu în tot ceea ce gândim, spunem și facem.

Părtășia
Unitatea noastră în Cristos face posibil ca noi să trăim și să lucrăm împreună în echipe multiculturale ca frați și surori, menținând unitatea Duhului în legătura păcii.


Stilul nostru de viață

Noi dorim fervent să-L vedem pe Cristos luând chip în noi pentru ca să trăim vieți sfinte.

În dependență de Duhul Sfânt, suntem determinați să-L ascultăm pe Domnul nostru oricare ar fi prețul.

Ne încredem în Domnul total pentru împlinirea oricărei nevoi și pentru depășirea oricăror dificultăți pe care le întâmpinăm în slujirea pentru El.

Suntem dedicați unității, părtășiei și purtării de grijă a întregii familii misionare.


Declarația de credință WEC Internațional

Noi credem că Sfintele Scripturi, așa cum ne-au fost date în original, sunt insuflate de Dumnezeu și reprezintă singurul Cuvânt al lui Dumnezeu infailibil și care are autoritate.

Noi credem că este un singur Dumnezeu, etern, în trei persoane – Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.

Noi credem în dumnezeirea Domnului nostru Isus Hristos, în nașterea Sa din fecioară, în viața Sa fără păcat, în miracolele Sale, în moartea Sa ispășitoare pe cruce pentru noi, în învierea Sa în trup, în înălțarea Sa la dreapta Tatălui, în lucrarea Sa de mijlocire și în reîntoarcerea Sa în putere și glorie.

Noi credem în universalitatea stării de păcat și vină a întregii omeniri după cădere, care îl face pe om subiectul mâniei și condamnării lui Dumnezeu.

Noi credem că, pentru salvarea omului pierdut și păcătos, mântuirea prin sângele Domnului nostru Isus Hristos și regenerarea făcută de Duhul Sfânt sunt absolut esențiale.
Noi credem în lucrarea prezentă a Duhului Sfânt, prin a Cărui locuire în cel credincios îl împuternicește pe creștin să trăiască o viață evlavioasă.

Noi credem în învierea atât a celor mântuiți,  cât și a celor pierduți: cei mântuiti – pentru viața veșnică; cei pierduți – pentru condamnarea veșnică.

Noi credem în unitatea spirituală a tuturor credincioșilor în Domnul Isus Hristos, care formează Biserica, trupul Său.


Obiectivele de credință ale WEC

1 Să ajungem la oameni

Domnul conduce WEC să se implice în 33 de grupuri noi de oameni – unele dintre acestea aflându-se în colțuri periculoase și extrem de dificile ale lumii.

2 Să plantăm biserici

Domnul conduce WEC să ajungă în 180 de locații noi – sate și orașe unde, în prezent, nu avem echipe. Mobilizând pentru misiune: ca să atingem acele obiective, vom avea nevoie să vedem cel puțin 1.200 de noi lucrători alăturându-se echipelor noastre. Deja, în multe din echipele noastre, membri WEC lucrează alături de lucrători trimiși de alte agenții, precum și alături de credincioși din țara în care se află echipa respectivă.

3 Să recrutăm lucrători

Noi anticipăm că acest lucru va cunoaște o creștere pe măsură ce ne extindem în locații noi, astfel că este posibil ca nu toți acești 1.200 să vină prin cursurile de orientare WEC. Oricum, toate departamentele WEC din întreaga lume care analizează candidaturile potențialilor lucrători, au trecut prin același proces de „mare viziune” și și ei se încred pentru 1.200 de noi candidați până în 2018! Nu a fost vorba de nicio manipulare – această „potrivire” a fost o minunată confirmare de la Domnul că e vorba, într-adevăr, de călăuzirea Lui!

Acești 1.200 de noi lucrători vor îndeplini tot felul de roluri: evangheliști, traducători ai Bibliei, administratori de case pentru oaspeți, profesori pentru copiii misionarilor, grădinari, constructori, specialiști IT și multe altele. Ai putea fi unul dintre ei?

4 Să informăm rețelele de rugăciune strategice

Această viziune este atât de mare, atât de îndrăzneață încât va fi posibilă doar prin a ne baza complet pe Domnul și prin a recunoaște locul rugăciunii. Al patrulea nostru obiectiv colectiv exprimă această nevoie: „Noi recunoaștem că un spirit de rugăciune trebuie să pătrundă toate aspectele vieții WEC și că rugăciunea trebuie să fie fundamentul întregii noastre lucrări. Prin urmare, vrem să vedem o rețea eficace, persistentă, informată de rugăciune pentru fiecare grup de oameni neevanghelizați în care suntem implicați.”

De ce rețele de rugăciune? Este acest lucru diferit de „mobilizatorii la rugăciune” care caută, în prezent, să stimuleze rugăciunea pentru grupuri specifice de oameni cu care WEC lucrează? Da și nu! Este o recunoaștere a faptului că aceasta este o sarcină prea mare de purtat doar de către noi singuri. Așa cum construim rețele cu alții în a duce Evanghelia la cei la care ea nu a ajuns, la fel avem nevoie să facem același lucru în rugăciune. Multe rețele de rugăciune pentru oameni și națiuni specifice, neatinse de Vestea Bună, deja există – prayforturkey.com și pray-ap.com pentru Peninsula Arabică sunt două exemple. Ne încredem în acest fel de rețea pentru fiecare grup de oameni cu care lucrăm. Rugăciunea este cheia pentru descoperirea după care tânjim. Te îndeamnă Domnul să te alături unei rețele și să te rogi cu noi?


 Ce facem

Fiecare dintre activitățile menționate mai jos contribuie, într-un fel, la scopul nostru de a ajunge la oameni și de a planta biserici în cadrul grupurilor la care nu s-a ajuns până acum și de a mobiliza misionari.

Evanghelizare | Ucenicizare | Plantare biserici | Traducerea Bibliei | Educație teologică | Instruire pentru lideri | Pregătire și asistentă medicală | Documentare misiuni | Mobilizare și recrutare pentru misiune | Educație misiuni | Dezvoltare rurală | Ajutor social | Copii în situații de criză | Alfabetizare | TEFL / ESL | Educație | Misiune prin intermediul afacerilor | Media | …și altele!

More information at
http://www.wecinternational.org/home/activities-mainmenu


Unde lucrăm

Atingând oameni și plantând biserici

Echipele de plantare de biserici ale WEC ating oameni și plantează biserici printre 130 de grupuri de oameni din Africa, Europa, Orientul Mijlociu, Asia, Asia Centrală, Pacificul de Sud și America Latină.

Baze de trimitere
Înainte de a se alătura echipelor, misionarii WEC urmează un program de orientare la una din cele 15 baze de trimitere WEC, situate în Africa, America, Asia, Australia, Europa și Noua Zeelandă.

Centre de instruire
Centrele de instruire ale WEC din America, Asia, Australia și Europa echipează viitorii misionari pentru lucrarea transculturală, ca membru sau nu al WEC.

Echipe specializate de lucrători
Echipele WEC din America, Africa, Asia și Europa oferă specializare în lucrul cu copiii aflați în situații de criză, în reabilitarea persoanelor dependente, în educarea copiilor misionarilor, în răspândirea Evangheliei prin literatură creștină, radio, etnomuzicologie și altele.


Caracteristici distinctive

Multiculturalitate

Noi lucrăm intențional în echipe multiculturale. Misionarii noștri vin de pe cinci continente și din mai mult de 50 de țări. Pentru aproape jumătate dintre noi, limba engleză nu este cea nativă. Diversitatea  lărgește viziunea noastră globală și reduce riscul de a impune particularitățile noastre culturale în bisericile pe care le plantăm.

Decizii bazate pe lucrul în echipă

WEC este structurată astfel încât să le permită echipelor din teren să ia decizii strategice locale în mod autonom. Noi credem că atunci când echipa se adună ca să se roage și să-L aștepte pe Dumnezeu, Duhul Sfânt îi va conduce într-un spirit al părtășiei și al unanimității. Aceasta nu înseamnă că fiecare face ce vrea. Toți suntem răspunzători față de un set de principii și practici  WEC.

Ducând o viață simplă

Acceptăm faptul că a ne supune chemării lui Isus în misiune înseamnă a-L urma într-o călătorie care include sacrificarea comorilor pământești, care nu rămân pe vecie, pentru cele cerești, care rămân.

Fără solicitarea ajutorului financiar

Dumnezeu ne-a călăuzit să adoptăm o politică financiară care arată în mod evident că El este vrednic de încrederea noastră. Căutând mai întâi Împărăția Sa, prezentăm ceea ce face Dumnezeu în viețile noastre fără să cerem fonduri și ne încredem în Domnul să ne dea ceea ce El știe, deja, că avem nevoie.

Instruire bazată pe comunitate și îngrijirea membrilor

Suntem convinși de faptul că, într-adevăr, comunitatea este una dintre cele mai puternice unelte ale lui Dumnezeu pentru transformare și, astfel, ne străduim să sprijinim comunitățile autentice. Ca și alte baze de trimitere ale WEC, WEC SUA instruiește și se îngrijește de membrii noștri în contextul unei comunități în care personalul nostru trăiește și lucrează.

Orientarea candidatului | Centre de instruire WEC | Îngrijirea membrilor
Cercetare

Condus de Patrick Johnstone și, acum, de Jason Mandryk, echipa operațională mondială WEC este parte integrantă a WEC și continuă ca unul din precursori în cercetarea misiunilor la nivel global. Informațiile pe care ni le furnizează ei ajută la clarificarea înțelegerii noastre cu privire la direcționarea lui Dumnezeu pentru noi ca agenție misionară.

Cartea, „Operation World”, este, în mod larg, privită ca un volum definitv de informații în vederea rugăciunii pentru lumea întreagă. Ea a primit medalia de aur ECPA pentru excelență în literatură evanghelică creștină. Este prezentă, de asemenea, în topul celor 50 de cărți care au conturat lumea evanghelică, top realizat de „Christianity Today”.

www.operationworld.org