Gloria lumii sau Gloria lui Dumnezeu ?

Doru-Nicușor Nuță
CRST student

I.    Dorința lui Solomon și binecuvântarea primită de la Dumnezeu. 

 Dacă ai fi fost împăratul Solomon și Dumnezeu ți-ar fi spus :   „Cere și îți voi da” ? Care ar fi fost dorința inimii tale ?  ”Solomon este singurul personaj din întreaga Biblie despre care se spune cu așa multe cuvinte  că ”L-a iubit pe Dumnezeu”. Inima lui era plină de sentimente sfinte față de Dumnezeul cel viu. Adora ființa divină, răspunzându-i lui Dumnezeu în mod înflăcărat. Simțea un dor înflăcărat adânc în sufletul său, o tânjire înflăcărată după o relație mai strânsă cu Dumnezeu.”

După ce Solomon a oferit o mie de arderi-de-tot , Dumnezeu i s-a arătat într-un vis și i-a spus să ceară ce își dorește ( 1 Împărați 3:5 ). Conștient de  lipsa lui de experiență și de povara  responsabilităților sale  în calitate de împărat, urmaș la tron al lui David, Solomon a cerut în rugăciune, o inimă pricepută pentru a deosebi binele de rău,pentru a guverna bine ( 1 Împărați 3:7-9) . Mulțumit de dorința lui Solomon, Dumnezeu îi împlinește cererea și îi promite și viață lungă , glorie și alte binecuvântări   ( 1 Împărați 3:11-13 ).

II.    Dumnezeu își ține promisiunile. 

Dumnezeu și-a respectat legământul făcut lui David, prin care i-a promis că unul dintre fiii săi îl va preceda la tron ca rege și va construi templul prin care oamenii vor cunoaște  Slava lui Dumnezeu și binecuvântarea Sa pentru fiul lui David, Solomon (1 Împărați 8:23 ). Trei elemente ale promisiunii lui Dumnezeu pentru Avram  , au fost împlinite  în timpul domniei lui Solomon,și perioada domniei tatălui său David le-a evidențiat.  Primul aspect împlinit al promisiunii este că Israel a devenit o mare națiune, după cum le-a promis Dumnezeu. El i-a binecuvântat într-un mod  în care, prietenii dar și cei care erau împotriva poporului Israel, au recunoscut această binecuvântare  îmbelșugată. Cea de-a  doua parte a promisiunii  împlinită  este că le-a oferit protecția Sa pe  pământul promis. Promisiunea făcută lui Avram include binecuvântarea pentru toate națiunile  prin Avram ,iar aceasta este ultima parte prin care Dumnezeu arată că își ține promisiunile. Aceste elemente ale legământului(promisiunilor) lui Dumnezeu , le regăsim în rugăciunea și în binecuvântarea lui Solomon  (1 Împărați 8:22-61).   Crezi că binecuvântarea lui Dumnezeu este și pentru tine?

 

III.     Splendoarea și rolul Templului lui Solomon.

Solomon a zidit templul  în cel de-al patrulea  an al domniei sale (967 î. Hr ) și a durat șapte  ani până la finalizarea construcției  acestui templu. Templul ( 1 Împărați 6:1-10, 14-38 ) avea o lungime de  27 de metri , lățimea de 9 metri și înălțimea de 13,5 metri , construit  din piatră cioplită în carieră și compus din trei părți principale  :

• Pridvorul  sau porticul;

• Sala principală sau Locul Sfânt;

• Sanctuarul interior, cunoscut și ca Locul Presfânt sau ”Sfânta-sfintelor”. Aici era locul unde a fost pus Chivotul Legământului care adăpostea cele  zece porunci.Interiorul templului (chiar și pereții și pardoseala) au fost acoperite cu aur.         Este relatat în Biblie ( 1 Împărați 10:14 ) că venitul anul  în aur era de 23 de tone .   În templu se regăseau : un lighean uriaș din bronz , un rezervor emisferic numit  ”Marea” folosit pentru  purificarea ceremonială, zece suporturi mobile din bronz, iar pe lângă cele din bronz mai existau și obiecte de aur, inclusiv un altar din aur , o masă, sfeșnice și boluri. Solomon deținea foarte mult aur , conform promisiunii lui Dumnezeu. De altfel, în perspectivă biblică , măreția Templului nu consta  în grandoarea caracteristicilor sale, ci mai degrabă în prezența vizibilă a lui Dumnezeu  (2 Cronici 5:13b-14).   Conform pasajului din 1 Împărați 8:41-43, Solomon presupune că ”străinii”, oamenii de pe alte pământuri vor auzi de numele Domnului Dumnezeului lui Israel, și că aceștia vor dori să vină la Templu să se închine și să caute răspunsuri de la Dumnezeu prin rugăciune, considerând  că Dumnezeu îi va auzi și le va răspunde ,chiar regina din Seba , a venit să vadă templul și a descoperit astfel faima și înțelepciunea și binecuvântarea  lui Solomon ( 1Împărați 10:7-8 ) primite de la Dumnezeu. Putem observa cu ușurință aspectul misiologic în ceea ce privește dorința lui Solomon ca oamenii să vină la Templu pentru a se închina, și rolul pentru care a fost construit Templul.  Istoria Bibliei ne confirmă că Dumnezeu aude, vede și răspunde la rugăciune prin oamenii lui Dumnezeu din Vechiul Testament care au crezut în El și au ascultat Vocea Lui. Oamenii precum Ruth , Naaman, sutașul Roman ( Luca 7:1-5 ) , Corneliu ( Faptele Apostolilor 10 ) , sau aceia care l-au auzit pe Pavel ( Faptele Apostolilor 13:16, 46-48 ). Acești oameni ai lui Dumnezeu ne confirmă clar că și noi putem fi dintre aceia care să accepte misiunea lui Dumnezeu pentru noi, pentru că  el poate să se facă descoperit chiar și acelora de la marginile lumii, acelora care nu au auzit niciodată despre El,  acelora care nu îl cunosc încă, dacă nu ar fi fost așa, probabil că Solomon nu ar fi putut să facă acea rugăciune , fără frică sau mustrare de conștiință ,sau măcar contradicție,însă, el a primit ca răspuns la rugăciunea sa,tot ceea ce Dumnezeu a promis.

Chemarea lui Dumnezeu nu este și pentru tine ?

Așa cum tu ai nevoie de Dumnezeu, nu au și ceilalți?

IV.         Sic transit gloria mundi- Așa trece slava lumii .    

 În anul 586 î. Hr., comandantul gărzii imperiale a babilonului , Nebuzaradan, a incendiat  Casa Domnului- Templul.      Toate lucrurile materiale cu care a fost binecuvântat Solomon, sunt trecătoare.  Oricât de valoros ar fi aurul și toate binecuvântările de care s-a bucurat Solomon, sunt deșertăciune din perspectiva Bibliei, chiar și zilele glorioase ale lui Solomon au ajuns la capăt. Aurul nu este la fel de valoros ca înțelepciunea primită de la Dumnezeu ( Proverbe 16:16 ) și nu poate fi egalată de nimic trecător din lumea aceasta ( Iov 28:15-17 ).” Nu crede că aurul, lucrurile materiale ale acestei lumii îți vor împlini sufletul , atunci când  vom muri lucrurile materiale nu ne vor fi de folos” .  Solomon la apropierea sfârșitului vieții sale  a cunoscut că toate lucrurile acestea sunt deșertăciune și-a arătat prin scrierile sale că înțelepciunea primită de la  Dumnezeu pentru slujirea celorlați a fost mult mai de preț decât orice binecuvântare materială , care este trecătoare ,în contrast cu eternitatea sufletului nostru. Apostolul Ioan spunea : ”Și lumea și pofta ei trec ; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac”( 1 Ioan 2:17 ).   Lumea acesta trece cu tot ce este în ea, nu te lăsa impresionat  de ”comorile” acestei lumii, nu lua decizii greșite care ar putea duce la a pierde o viață împlinită sub perspectiva veșniciei, pentru că adevărata slavă este la Dumnezeu.   Ce este mai important pentru tine? O clipă de faimă trecătoare ?   Oamenii cu care să te bucuri împreună în împărăția lui Dumnezeu?

V.    Sic durat gloria Dei- Așa dăinuie slava lui Dumnezeu. 

Împărăția lui Solomon ne-a oferit doat o licărire din slava mai mare a Împărăției lui Dumnezeu, după cum Domnul Isus a spus ( Matei 6:29 ), momentul lui Solomon a fost doar un mic exemplu pentru adevărata Împărăție a lu Dumnezeu.   Conform cărții Apocalipsa din Biblie , Împărăția lui Dumnezeu, este un loc al veșniciei, al măreției, un loc în care există restaurarea creației așa cum a fost la început ,înainte de căderea omului în păcat. Comoara adevărată este în Împărăția lui Dumnezeu, ci nu în împărăția care trece.   ”În imnul său John Newton pune în contrast bunurile lumești cu slava cerească :  Ofilindu-se în lumeștile plăceri, Cu fala strălucirii și fastului Bucurii neîntrerupte și veșnicePe care doar fiii Sionului le cunosc. ”

Daniel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s